Брандът на България като туристическа дестинация ще струва над 2,2 млн. лв.

МИЕТ възлага изработването на стратегия за маркетинг и цялостно популяризиране на туризма